przepływ – gospodarka odpadami w firmie

W trakcie długofalowej obsługi klientów w zakres naszych obowiązków wchodzi przepływ odpadów. Takie usługi realizujemy w ramach zawartych z klientami kontraktów we Wrocławiu czy w innych miastach w województwie dolnośląskim oraz na terenie całej Polski.

Na czym polega nasza usługa?

Usługa związana z przepływem to gospodarka odpadami w firmie. Polega na kompleksowym i stałym nadzorowaniu ich stanu i ilości. Dzięki jej wdrożeniu klient może odnieść wiele korzyści, na czele ze zwiększeniem efektywności pracowników, którzy mogą po prostu skoncentrować się na powierzonych im zadaniach. Zajmiemy się zagospodarowaniem śmieciami: ich przepływem, odpowiednią segregacją, wynoszeniem w odpowiednie miejsce i utylizowaniem. Kiedy trzeba, przekazujemy je do skupu surowców wtórnych. Pracownik w tym czasie może skupić się na swojej pracy i wykonywać swoje obowiązki znacznie bardziej wydajnie.

Ponadto nasz klient zostaje dzięki naszej usłudze zwolniony z dodatkowych zadań i formalności związanych z odpadami. To na nas przekładana jest odpowiedzialność za kompleksowe zajmowanie się całym procesem odbioru, składowania i wywozu odpadów w trybie ciągłym, przez cały czas pracy firmy.

Korzyścią wynikającą z wykorzystania takiej usługi będzie także obniżenie kosztów świadczonej usługi wszystkim tym przedsiębiorcom, w przypadku których generowane przez nich odpady nadają się do recyklingu. Troszczymy się o środowisko i oferujemy atrakcyjny skup surowców wtórnych, w dobrej, konkurencyjnej cenie.

Odpady generowane w różnych miejscach

Zdajemy sobie sprawę, że każde przedsiębiorstwo, urząd czy innego rodzaju instytucja, w toku swojego działania generuje wszelkiego typu odpady. Mogą to być odpady typowo komunalne, odpady produkcyjne i inne. Są one rozlokowane w różnych częściach zakładów produkcyjnych, hal magazynowych i centrów logistycznych. Nasz zespół sprzątający oddelegowany do tego zadania zbiera te odpady, segreguje je, przyjmuje i selekcjonuje do ponownej obróbki w ramach recyklingu. Realizujemy kompleksowo prace związane z wewnątrzzakładowym przepływem odpadów.

Stała obsługa w kwestii odpadów

Nasza firma jest w gotowa świadczyć klientom i zapewniać stałe:

  • dostarczanie odpowiednich koszy i pojemników odpowiednich do potrzeb danego podmiotu;
  • opróżnianie koszy ze wszystkich stanowisk pracowniczych i z innych miejsc, w których są one gromadzone;
  • przenosić odpady do kontenera;
  • wywozić śmieci, w ramach odrębnej usługi odbioru odpadów.

Pomożemy Państwu przechowywać właściwie dowolny rodzaj odpadów, jakie powstają w toku działalności Waszej firmy czy instytucji, w sposób bezpieczny i niezmiennie niezawodny. Odpowiadamy przy tym na potrzeby wynikające ze specyfiki prowadzonej przez Was działalności.

Gromadzimy w jednym miejscu odpady ze wszystkich stanowisk, w których one powstają, między innymi ze stanowisk roboczych. Pracownicy nie muszą więc już kłopotać się ich zanoszeniem do kontenera. Transportujemy odpady, realizując w sposób racjonalny i wydajny usługę przepływu odpadów.

Pomoc dla klienta przy gospodarowaniu odpadami

Obsługujemy we wszechstronny sposób swoich klientów z różnych branż działalności. Świadczymy usługi w dziedzinie przepływu odpadów i w ten sposób możemy Państwu pomóc w realizacji obowiązków organizacyjnych dotyczących śmieci i innych odpadów komunalnych i produkcyjnych. Przedstawimy Wam i będziemy realizować takie zadania jak sortowanie, gromadzenie i transport odpadów powstających w firmie. Dzięki temu cała organizacja przepływu odpadów stanie się z pewnością o wiele bardziej efektywna pod względem logistycznym i finansowym. Przełoży się to w krótkim czasie na wzrost wydajności pracy, a i samo miejsce pracy pracowników i naszych klientów z pewnością stanie się bardziej dla nich przyjazne i estetyczne.