ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015 to dowód na to, że w Horizont Global dbamy o system zarządzania środowiskowego i jest on zgodny z najwyższymi normami. Dzięki aktywnemu zmniejszaniu wpływu naszych procesów i usług działamy na korzyść środowiska naturalnego. Polityka proekologiczna jest jednym z najważniejszych wyznaczników kierunku, w którym chcemy zmierzać, a dzięki zdobyciu europejskiego potwierdzenia naszych wysiłków, mamy jeszcze większą motywację do działań w przyszłości.

ISO 14001:2015 to najbardziej znany zbiór zasad i praktyk dotyczących systemu zarządzania środowiskiem. Opiera się on na dwóch głównych filarach: nieustannym doskonaleniu oraz zgodności z prawnymi wymogami. Sedno certyfikatu to normy, na które składają się: polityka środowiskowa, planowanie, przegląd zarządzania oraz regularne sprawdzanie i korygowanie swoich działań.

W Horizont Global nieustannie zwiększamy jakość naszych usług, świadcząc je na najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod. Innowacyjność, wpisana w model Firmy, to również ukłon w stronę działań ekologicznych i nieustanna praca nad likwidowaniem negatywnego wpływu na środowisko. Wierzymy, że dzięki tym staraniom możemy realnie wpływać na poprawę jakości naszego życia i inspirować do podobnego działania współpracujące z nami firmy.

HG ISO 14001_2015