ISO 45001:2018

Certyfikat ISO 45001:2018 określa normy dotyczące zarządzania BHP. Reguluje on zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy, jak również jest podstawą do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Jest gwarancją zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. W Horizont Global pracownicy są najważniejszym ogniwem całej organizacji, w związku z czym zapewnienie im stanowisk pracy na najwyższym poziomie jest priorytetem wewnętrznej polityki.

Podstawą do wprowadzenia ISO 45001:2018 jest wdrożenie cyklu PDCA: Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj (ang. Plan-Do-Check-Act). Dzięki temu certyfikatowi możemy promować dobre i zdrowe praktyki w dziedzinie BHP. 

Wdrożenie założeń certyfikatu ISO 45001:2018 wynika z przyjętej wewnętrznej polityki rozwoju, która uwzględnia szereg zmian poprawiających jakość pracy w Firmie. Stale rozwijając nasze usługi dopracowujemy również normy bezpieczeństwa naszych pracowników – zarówno w biurze, jak i na obiektach. Dzięki temu mamy pewność, że wszelkie zagrożenia zostały zminimalizowane.

HG ISO 45001_2018