PRANIE ODZIEŻY

Usługę prania odzieży świadczymy klientom z różnych branż. Daje ona pracodawcom, a przede wszystkim pracownikom poczucie estetyki.

Ubrania pracownicze są pozostawiane w odpowiednich szafach, a nasza firma zabiera je i pierze raz w tygodniu. Zwykle pracownicy w zakładach pracy naszych klientów mają do swojej dyspozycji co najmniej 3 komplety ubrań roboczych.

Jak realizowana jest usługa prania odzieży?

W wyznaczonym dniu tygodnia oddają brudne ubrania firmowe do prania i odbierają jednocześnie od naszego pracownika czysty komplet. Z ich barków zdejmowany jest obowiązek samodzielnego prania ubrań do pracy. Zawsze mają przygotowaną odzież roboczą w nienagannym stanie, gotową do założenia. Regularny cykl odbierania brudnej odzieży ze specjalnych szaf jest wygodny zarówno dla klientów, ich pracowników, jak i podwładnych naszej firmy, którzy są oddelegowani do odbierania od danych zakładów pracy odzieży do prania. Opisany system rotacyjny prania ubrań, jaki stosujemy, oznacza, że cykl wymiany odzieży na czystą i odbierania brudnych ubrań powtarza się w równych odstępach czasu, na przykład raz czy dwa razy w tygodniu w zależności od zgłaszanego przez klienta zapotrzebowania.

Klienci korzystający w naszej firmie z tej usługi, podkreślają, że dzięki niej ich pracownicy lepiej identyfikują się z marką, mają poczucie, że ich zakład pracy o nich dba.

Czystość ubrań gwarantowana

Ze swojej strony jesteśmy w stanie zapewnić klientom najwyższą jakość prania odzieży. Do tego celu wykorzystujemy profesjonalne oraz przyjazne dla środowiska naturalnego środki chemiczne. Przez cały czas, w sposób ciągły nadzorujemy proces technologiczny, w ramach którego odzież jest prana. Dzięki pracy z pełnym zaangażowaniem oraz dzięki naszemu indywidualnemu podejściu do każdej przekazanej nam sztuki odzieży, możemy zagwarantować krystaliczną czystość, pewność zachowania higieny oraz trwałość powierzonych nam ubrań.

Czas kompleksowej realizacji zlecenia

Zapewniamy najwyższą jakość prania, stosując profesjonalne oraz przyjazne środowisku środki chemiczne i stale nadzorując proces technologiczny. Dzięki pracy z pełnym zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do każdej przekazanej nam rzeczy gwarantujemy doskonałą czystość, pewność zachowania higieny oraz trwałości powierzonego nam asortymentu. Wybór detergentów gwarantuje skuteczność, ale też dbamy o to, aby pranie nie niszczyło odzieży roboczej i nie powodowało ryzyka podrażnienia skóry.

Czas kompleksowej realizacji usługi zostanie określony na podstawie obustronnych konsultacji po przeprowadzeniu wstępnych testów naszej usługi prania odzieży.

Zapewniając pracownikom ubrania higieniczne i estetyczne dbamy o ich przywiązanie do firmy. Wiele zakładów pracy posiada własny dress code i zapewnia podwładnym odpowiednią odzież. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby też zagwarantować ich cykliczne pranie. To ludzie stanowią najlepszą wizytówkę przedsiębiorstwa, a na ich właściwym wyglądzie z pewnością powinno zależeć każdemu pracodawcy.