ECOVADIS

W Horizont Global stale stawiamy na rozwój i podnoszenie jakości naszych usług. Dlatego tak ważnym było dla nas zaangażowanie się w prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie. Jesteśmy dumni, że możemy pochwalić się prestiżowym certyfikatem EcoVadis, znajdując się w gronie 3% najlepszych firm.

To potwierdzenie skuteczności naszych działań i zobowiązań wobec społeczeństwa i środowiska. Angażując się w takie działania nie tylko dbamy o otaczający nas świat, ale i propagujemy świadomość na temat ekologii i ochrony środowiska. Wierzymy, że te wszystkie małe zmiany, które wprowadzamy, mogą przynosić wielkie rezultaty w przyszłości.

EcoVadis to kompleksowa ocena praktyk i sposobu postępowania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena odbywa się przy pomocy międzynarodowych wytycznych: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework. 

EcoVadis uwzględnia w swojej ocenie kwestie CSR w czterech obszarach:

1. Środowiskowy: odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna;
2. Społeczny: szkolenia, dyskryminacja, nękanie, różnorodność, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny;
3. Etyczny: korupcja, łapówkarstwo, praktyki antykonkurencyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami;
4. Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami społecznymi I środowiskowymi dostawcy

EcoVadis 2022