Nasi partnerzy biznesowi – rekrutacja personelu

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od firmy dostarczającej szeroki wachlarz usług wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klienta i świadczenia usług związanych ze wsparciem rekrutacji personelu. Doskonale to rozumiemy i dostosowaliśmy się do takich realiów. Jako prężnie rozwijająca się firma, o wieloletniej działalności rynkowej, zgromadziliśmy bardzo duże doświadczenie w kompleksowym wsparciu naszych klientów. Od lat współpracujemy z zaufanymi partnerami biznesowymi, zajmującymi się naborem personelu na różne stanowiska dla wielu branż.

Wraz z partnerami biznesowymi pomagamy pozyskiwać pracowników wszystkich szczebli, m.in.:

 • pracowników fizycznych,
 • specjalistów,
 • kierowników i innych pracowników kadry wyższego szczebla.
Rekrutacja

Współpraca w zakresie rekrutacji pracowników

W ramach naszej działalności ściśle współpracujemy z podmiotem, który zajmuje się rekrutacją personelu i wszelkimi usługami z tym związanymi. Dlatego wiążąc się z klientem, możemy zabezpieczyć go pod względem rekrutacji pracowników na wskazane przez niego stanowiska i pozyskać kandydatów z określonymi kwalifikacjami czy umiejętnościami. Pracownicy poszukiwani są nie tylko na terenie naszego kraju, ale również za granicą, m. in. w Ukrainie.

Czego się podejmujemy?

Przy rekrutacji pracowników, nasz partner biznesowy dokonuje:

 • określenia profilu stanowiska pracy i modelu idealnego pracownika,
 • poszukiwania odpowiednich kandydatów
 • procesu kwalifikacyjnego
 • selekcji kandydatów
 • wyboru kandydata.

W efekcie klient otrzymuje listę kandydatów na pracowników.

Metody pracy rekruterów

Naborem odpowiedniego personelu zawsze zajmują się profesjonaliści w swojej dziedzinie. To osoby posiadające kompetencje i szerokie umiejętności związane z branżą HR. Wprawni rekruterzy wyszukują dla naszych klientów najlepszych kandydatów. Posiłkują się przy tym wiedzą z zakresu rynku pracy, psychologii pracy, a także kompetencji i obowiązków zawodowych pożądanych dla danego stanowiska.
Stosowane są przy realizacji usług rekrutacji pracowników różne metody weryfikacji i selekcji, wśród których znajdują się takie metody jak:

 • headhunting,
 • assessment center,
 • testy kompetencji,
 • rozmowy kwalifikacyjne, w tym także pytania behawioralne.

Wszystkie te techniki służą do pozyskiwania najodpowiedniejszych kandydatów dla nas i dla naszych klientów. Na podstawie wymaganych kryteriów rekruterzy dokonują ostatecznej selekcji, wybierając osobę posiadającą odpowiednie kompetencje zawodowe, osobowościowe i społeczne. Wiemy, że wybrany pracownik będzie spełniał wszystkie oczekiwania klienta, który korzysta z usług rekrutacji pracowników do swojego zakładu pracy.

Headhunting to młoda dziedzina wiedzy związana z branżą HR. Nazywana jest ona również direct searchingiem. Headhunting jest jedną z metod rekrutacji, pozwalającą na pozyskanie wartościowych pracowników bezpośrednio z rynku pracy. Realizacją takich zadań zajmują się head hunterzy, tzw. łowcy głów. Pozyskują oni pracowników o wysokich kompetencjach, zwykle na stanowiska pracy związane z wyższą kadrą menedżerską lub ze stanowiskami specjalistycznymi. Dzięki headhuntingowi można dotrzeć do kandydatów, którzy nie poszukują aktualnie pracy, ponieważ już pracują. Zwiększa się w ten sposób możliwość zatrudnienia odpowiedniej osoby.

Assessment center to wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są wnikliwie obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych osób. To metoda pozyskiwania najlepszych pracowników do pracy w określonym charakterze. Ocenie podczas obserwacji kandydatów podlegają różne czynniki, m.in. zestawy kompetencji do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Rekruterzy korzystają też z testów kompetencji, które już na etapie wysyłania dokumentów aplikacyjnych przyczyniają się do lepszej selekcji kandydatów. W ten sposób można w krótszym czasie znaleźć jak najbardziej dopasowanego pracownika, nawet bez konieczności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Rzecz jasna może się ona odbyć, ale nie musi.