OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Nasi klienci realizują wiele procesów produkcyjnych i magazynowych, w ramach których konieczne jest wykorzystywanie wózków widłowych. Zajmujemy się obsługą wielu klientów prowadzących szeroko zakrojoną działalność magazynową i logistyczną.

Obsługujemy duże punkty logistyczne i przeładunkowe, a tam głównym czynnikiem jest wykonywanie usług związanych z obsługą wózków widłowych. Dzięki współpracy z naszym partnerem – spółką wyspecjalizowaną w rekrutacji personelu wspieramy naszych klientów w pozyskaniu wykwalifikowanych, certyfikowanych i doświadczonych pracowników, którzy są gotowi do zajęcia stanowiska pracy jako operator wózka widłowego.

Wózki widłowe obsługa

Jakie wózki możemy obsługiwać?

Dzięki wyspecjalizowanej spółce, z którą współpracuje Horizont Global, w firmach naszych klientów działających w różnych branżach, głównie magazynowych i logistycznych, obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych, popularnie nazywanych po prostu wózkami widłowymi.

Wózki widłowe są kołowymi pojazdami mechanicznymi, napędzanymi silnikiem elektrycznym lub spalinowym, które przystosowane są do przewozu materiałów o znacznej masie. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w tzw. transporcie bliskim i przy magazynowaniu. Wózki te używane są między innymi do prac rozładunkowych w magazynach, punktach przeładunkowych i logistycznych, ale i w portach i w fabrykach czy zakładach produkcyjnych dysponujących własnymi magazynami produktów gotowych, półproduktów, materiałów i surowców.

Kwalifikacja pracowników do obsługi wózków widłowych

Wykwalifikowanych pracowników rekrutuje w naszym imieniu spółka należąca do naszej grupy. Udostępniani przez nas operatorzy dla klientów wymagających obsługi wózków widłowych są kompetentni i rzetelni. Posiadają kwalifikacje, które potwierdzają, że mają kompetencje do wykonywania tak odpowiedzialnej pracy, jaką jest obsługa wózków widłowych.

Dysponujemy osobami legitymującymi się dyplomami do obsługi urządzeń UDT w kategoriach:

  • WJO III – zakres uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, prowadzonych i zdalnie sterowanych.
  • WJO II – zakres uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.
  • WJO I – zakres uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych – z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem.

Legitymacja UDT, którą legitymują się pracownicy do obsługi wózków widłowych, wystawiana jest wyłącznie po zdaniu egzaminu państwowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Outsourcing pracowników i wynajem wózków

Z pomocą wyspecjalizowanej spółki oferujemy także usługę udostępnienia personelu wraz z wózkami widłowymi, do kompleksowej obsługi naszych klientów. Nasze świadczenie obniża koszty opłacenia pracowników, dostarcza profesjonalistów oraz ułatwia funkcjonowanie firmy klienta.

Firma zajmująca się rekrutacją pracowników działa na rynku od kilkunastu lat i w tym czasie zgromadziła bardzo duże doświadczenie w outsourcingu personelu, w tym takich fachowców jak pracownicy obsługujący wózki widłowe różnego rodzaju. Dział rekrutacyjny zajmuje się świadczeniem usług na rzecz firm zewnętrznych, poszukując pracowników zgodnych z określonym przez klienta profilem stanowiska. Zajmuje się naborem, a następnie udostępnianiem fachowców, którzy oprócz dużych umiejętności z zakresu prowadzenia i obsługi pojazdów, cechują się sumiennością oraz odpowiedzialnością.