obsługa wózków widłowych

Z usługą rekrutacji personelu związana jest ściśle usługa obsługi wózków widłowych. Nasi klienci realizują wiele procesów produkcyjnych i magazynowych, w ramach których konieczne jest wykorzystywanie wózków widłowych. Zajmujemy się obsługą wielu klientów prowadzących szeroko zakrojoną działalność magazynową i logistyczną.

Obsługujemy duże punkty logistyczne i przeładunkowe, a tam głównym czynnikiem jest wykonywanie usług związanych z obsługą wózków widłowych. Dostarczamy klientom i angażujemy do pracy wykwalifikowanych, certyfikowanych i doświadczonych pracowników, którzy są gotowi do zajęcia stanowiska pracy jako operator wózka widłowego.

Jakie wózki możemy obsługiwać?

Zapewniamy w firmach naszych klientów działających w różnych branżach, głównie magazynowych i logistycznych, obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych, popularnie nazywanych po prostu wózkami widłowymi.

Wózki widłowe są kołowymi pojazdami mechanicznymi, napędzanymi silnikiem elektrycznym lub spalinowym, które przystosowane są do przewozu materiałów o znacznej masie. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w tzw. transporcie bliskim i przy magazynowaniu. Wózki te używane są między innymi do prac rozładunkowych w magazynach, punktach przeładunkowych i logistycznych, ale i w portach i w fabrykach czy zakładach produkcyjnych dysponujących własnymi magazynami produktów gotowych, półproduktów, materiałów i surowców.

Kwalifikacja pracowników do obsługi wózków widłowych

Udostępniani przez nas operatorzy dla klientów wymagających obsługi wózków widłowych są kompetentni i rzetelni. Posiadają kwalifikacje, które potwierdzają, że mają kompetencje do wykonywania tak odpowiedzialnej pracy, jaką jest obsługa wózków widłowych.

Dysponujemy osobami legitymującymi się dyplomami do obsługi urządzeń UDT w kategoriach:

  • WJO III – zakres uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, prowadzonych i zdalnie sterowanych.
  • WJO II – zakres uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.
  • WJO I – zakres uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych – z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem.

Legitymacja UDT, którą legitymują się pracownicy do obsługi wózków widłowych, wystawiana jest wyłącznie po zdaniu egzaminu państwowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Outsourcing pracowników i wynajem wózków

Oferujemy także usługę udostępnienia personelu wraz z wózkami widłowymi, do kompleksowej obsługi naszych klientów. Nasze świadczenie obniża koszty opłacenia pracowników, dostarcza profesjonalistów oraz ułatwia funkcjonowanie firmy klienta.

Nasza firma działa na rynku od kilkunastu lat i w tym czasie zgromadziła bardzo duże doświadczenie w outsourcingu personelu, w tym takich fachowców jak pracownicy obsługujący wózki widłowe różnego rodzaju. Nasz dział rekrutacyjny zajmuje się świadczeniem usług na rzecz firm zewnętrznych, poszukując pracowników zgodnych z określonym przez klienta profilem stanowiska. Zajmujemy się naborem, a następnie udostępnianiem fachowców, którzy oprócz dużych umiejętności z zakresu prowadzenia i obsługi pojazdów, cechują się sumiennością oraz odpowiedzialnością.